Implementowanie powiązania danych w aplikacji systemu Windows

Początkujący
Developer
Windows

Dowiedz się więcej o relacji między interfejsem użytkownika a danymi w aplikacjach systemu Windows i zaimplementuj powiązanie danych w aplikacjach.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Wyświetlanie i automatyczne aktualizowanie prostych danych tekstowych.
  • Automatycznie aktualizuj właściwości języka C#, gdy interfejs użytkownika odbiera dane wejściowe.
  • Automatycznie odzwierciedla zmiany danych w interfejsie użytkownika.
  • Pokaż i edytuj listę bardziej złożonych struktur danych.

Wymagania wstępne

  • Komputer z obsługiwaną wersją systemu Windows. Aby sprawdzić, czy korzystasz z najnowszej wersji, przejdź do witryny Ustawienia> Windows Update.
  • Zainstalowano najnowszą wersję programu Visual Studio .
  • Znajomość tworzenia nowych projektów platformy UWP lub WPF w programie Visual Studio.
  • Znajomość języka C#.
  • Podstawowa wiedza na temat składni i pojęć dotyczących języka XAML.
  • Podstawowa wiedza na temat układu XAML, w tym StackPanel i Grid.