Wprowadzenie do usług Azure Communication Services

Początkujący
Developer
Solution Architect
Business Analyst
Business Owner
Administrator
Azure
Azure Communication Services

Odkryj kluczowe produkty i usługi, które mogą pomóc w tworzeniu aplikacji komunikacyjnych na platformie Azure za pomocą usług Komunikacyjnych.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Opisz kluczowe produkty i usługi w ramach usług Azure Communication Services.
  • Podaj listę odpowiednich scenariuszy, z którymi mogą pomóc usługi Azure Communication Services.
  • Oceń, czy usługi Azure Communication Services są odpowiednie dla Ciebie.

Wymagania wstępne

  • Przydatna jest znajomość podstawowych pojęć i terminologii związanej z operacjami obliczeniowymi.
  • Znajomość podstawowych pojęć związanych z komunikacją/telefonią, takich jak wiadomości SMS, połączenia, czat itp.
  • Wiedza z zakresu przetwarzania w chmurze będzie pomocna, ale nie jest wymagana.