Zarządzanie zmianami w kodzie Bicep przy użyciu usługi Git

Średni
Developer
Azure

Śledź zmiany w kodzie Bicep i wyświetl historię zmienionych plików. Użyj gałęzi do opracowywania wielu wersji kodu w tym samym czasie. Opublikuj repozytorium, aby obsługiwać współpracę.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Wyjaśnienie korzyści z kontroli wersji i usługi Git
  • Zatwierdzanie szablonów Bicep w repozytorium Git i wyświetlanie historii zmian
  • Tworzenie i scalanie gałęzi
  • Publikowanie repozytorium Git w usłudze GitHub lub Azure Repos w celu współpracy z innymi osobami

Wymagania wstępne

Musisz zapoznać się z tworzeniem podstawowych szablonów Bicep, w tym modułów.

Aby wykonać kroki opisane w ćwiczeniach w module, konieczne będzie zainstalowanie programu Visual Studio Code lokalnie.