Optymalizowanie wydajności i kosztów przy użyciu usługi Azure Disk Storage

Średni
Administrator
Developer
DevOps Engineer
Data Engineer
Solution Architect
Azure
Azure Storage Accounts
Azure Disk Storage

Usługa Azure Disk Storage oferuje szereg typów dysków i możliwości, których można użyć do optymalizacji wydajności i kosztów aplikacji w określonych scenariuszach. W tym module dowiesz się więcej na temat sposobu działania wydajności dysku i identyfikowania możliwości usługi Azure Disk Storage i opcji skalowania wydajności.

Cele szkolenia

W tym module dowiesz się więcej o:

  • Typy dysków, które są dostępne na platformie Azure.
  • Jak działa wydajność dysku.
  • Opcje skalowania wydajności.

Wymagania wstępne

  • Podstawowa wiedza na temat usługi Azure Disk Storage
  • Podstawowa wiedza na temat maszyn wirtualnych platformy Azure
  • Doświadczenie w korzystaniu z witryny Azure Portal