Omówienie roli administratora usługi Power BI

Średni
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Administracja usługą Power BI to zarządzanie ustawieniami całej organizacji, które kontrolują sposób działania usługi Power BI. Użytkownicy przypisani do ról administratora konfigurują, monitorują i aprowizują zasoby organizacji. Ten moduł zawiera omówienie ról, zadań i narzędzi administracyjnych, które ułatwiają rozpoczęcie pracy.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Opis kluczowych składników i możliwości usługi Power BI
  • Rozróżnianie różnych ról administratora usługi Power BI
  • Identyfikowanie typowych zadań wykonywanych przez administratorów usługi Power BI
  • Identyfikowanie typowych narzędzi używanych przez administratorów usługi Power BI

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza na temat platformy Power BI i doświadczenia z Power BI Desktop.