Wprowadzenie do programowania obiektowego w języku Python

Początkujący
Deweloper
Uczeń
Visual Studio

Z tego modułu dowiesz się, jak modelować problemy z zastosowaniem koncepcji związanych z programowaniem obiektowym. Dowiesz się również, jak przekształcić model w działający kod dzięki takim koncepcjom programowania obiektowego jak klasy, atrybuty i metody.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Modelowanie problemów przy zastosowaniu koncepcji związanych z programowaniem obiektowym.
  • Opisywanie podstawowych pojęć związanych z programowaniem obiektowym.
  • Odróżnianie klas od obiektów.

Wymagania wstępne

  • Podstawowa znajomość języka Python — jego składni, sposobu pisania i wywoływania funkcji, tworzenia zmiennych, odczytywania danych wejściowych i generowania danych wyjściowych przy użyciu konsoli języka Python
  • Umiejętność korzystania z edytora tekstów lub zintegrowanego środowiska projektowego
  • Znajomość sposobu wykonywania programu w języku Python
  • Słowa kluczowe języka Python
  • Znajomość sposobu zgłaszania wyjątków w języku Python