Omówienie zaawansowanych pojęć dotyczących wizualizacji danych

Średni
Data Analyst
Power BI

Tworzenie spójnych, inkluzywnych i wydajnych raportów usługi Power BI w celu efektywnego komunikowania wyników.

Cele szkolenia

W tym module dowiesz się, jak wykonywać następujące czynności:

  • Utwórz i zaimportuj niestandardowy motyw raportu.
  • Tworzenie wizualizacji niestandardowych przy użyciu języka R lub Python.
  • Włączanie spersonalizowanych wizualizacji w raporcie.
  • Przejrzyj wydajność raportu przy użyciu Analizator wydajności.
  • Projektowanie i konfigurowanie raportów usługi Power BI pod kątem ułatwień dostępu.

Wymagania wstępne

  • Możliwość wizualizowania danych i tworzenia raportów w programie Power BI Desktop.
  • Informacje o raportach w usłudze Power BI.