Omówienie zaawansowanych pojęć dotyczących wizualizacji danych

Średni
Analityk danych
Power BI

Tworzenie spójnych, integracyjnych i wydajnych raportów Power BI w celu efektywnego przekazywania wyników.

Cele szkolenia

W tym module dowiesz się, jak wykonywać następujące czynności:

  • Tworzenie i importowanie niestandardowego motywu raportu.
  • Tworzenie wizualizacji niestandardowych przy użyciu języka R lub Python.
  • Włączanie spersonalizowanych wizualizacji w raporcie.
  • Przejrzyj wydajność raportu przy użyciu Analizator wydajności.
  • Projektuj i konfiguruj raporty Power BI pod kątem ułatwień dostępu.

Wymagania wstępne

  • Możliwość wizualizowania danych i tworzenia raportów w Power BI Desktop.
  • Znajomość raportów w usłudze Power BI Service.