System Linux na platformie Azure

Początkujący
Architekt rozwiązań
Administrator
Deweloper
Azure

Ta kompleksowa ścieżka szkoleniowa zawiera przegląd wdrażania systemu Linux i zarządzania nim na platformie Azure. Poznaj pojęcia związane z chmurą obliczeniową, rozwiązania IaaS i PaaS z systemem Linux oraz usługi platformy Azure w chmurze. Dowiedz się, jak przeprowadzać migrację i rozbudowywać obciążenia oparte na systemie Linux na platformie Azure, zwiększając skalowalność, bezpieczeństwo i ochronę prywatności.

Wymagania wstępne

Brak

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Odkryj unikatowe korzyści wynikające z uruchamiania systemu Linux na platformie Azure oraz poznaj sposób uruchamiania aplikacji i obciążeń opartych na systemie Linux w chmurze za pomocą platformy Azure.

W tym module omawiamy sposób tworzenia maszyny wirtualnej z systemem Linux przy użyciu witryny Azure Portal.

W tym module dowiesz się, jak zoptymalizować operacje IT i zarządzanie nimi za pomocą usługi Azure Automanage.

Poznaj zalety instalowania SQL Server on Linux.

W tym module poznasz problemy i zagadnienia dotyczące migrowania lokalnych baz danych typu open source na platformę Azure, usług zapewnianych przez platformę Azure w celu ułatwienia migracji baz danych oraz planowania migracji.

Dowiedz się, jak skonfigurować aplikację internetową opartą na stosie MEAN na nowej maszynie wirtualnej z systemem Linux na platformie Azure.