Tworzenie i używanie raportów analizy w usłudze Power BI

Początkujący
Użytkownik biznesowy
Konsultant funkcjonalny
Analityk danych
Microsoft Power Platform
Power BI

Ta ścieżka szkoleniowa stanowi wprowadzenie do usługi Power BI i obejmuje naukę tworzenia raportów analizy biznesowej oraz korzystania z nich.

Ta ścieżka szkoleniowa może pomóc w przygotowaniu się do certyfikacji Microsoft Certified: Microsoft Power Platform App Maker Associate.

Wymagania wstępne

  • Znajomość programu Excel
  • Dostęp do usługi Power BI
  • Power BI Desktop

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Dowiedz się, czym jest usługa Power BI, z jakich elementów się składa i jak współdziałają one ze sobą.

Jak znajdować, zbierać i czyścić dane z różnych źródeł? Usługa Power BI to narzędzie służące do uzyskiwania zrozumiałych informacji z danych. Poznasz wskazówki ułatwiające gromadzenie danych.

Łączenie usługi Power BI z wieloma źródłami danych w celu tworzenia raportów. Definiowanie relacji między źródłami danych.

Twórz i dostosowuj wizualizacje, aby przedstawiać dane w ciekawy i szczegółowy sposób.

Przekształć dane analizy biznesowej w szczegółowe dane przez utworzenie i skonfigurowanie pulpitów nawigacyjnych usługi Power BI.

Publikuj raporty oraz pulpity nawigacyjne usługi Power BI i udostępniaj je członkom swojego zespołu w organizacji lub wszystkim użytkownikom w Internecie.