Wymagania projektowe raportu zakresu

Średni
Użytkownik biznesowy
Analityk biznesowy
Microsoft Power Platform
Power BI

Zebranie odpowiednich danych wejściowych w celu określenia zakresu wymagań projektowych raportu obejmuje zidentyfikowanie odbiorców, określenie odpowiednich typów raportów oraz zdefiniowanie ich interfejsu i wymagań dotyczących środowiska. Ten moduł zawiera silną podstawę, na której można dowiedzieć się, jak planować wymagania projektowe raportu.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Określanie celów biznesowych.
  • Zidentyfikuj odbiorców.
  • Określanie typów raportów.
  • Definiowanie wymagań dotyczących interfejsu użytkownika.
  • Definiowanie wymagań dotyczących środowiska użytkownika.

Wymagania wstępne

Doświadczenie w tworzeniu raportów