Pisanie pierwszego kodu przy użyciu języka C# (Wprowadzenie do języka C#, część 1)

Początkujący
Developer
Higher Education Educator
K-12 Educator
Student
.NET

Poznaj podstawową składnię i procesy myślowe wymagane do pisania prostych aplikacji w języku C#.

Wymagania wstępne

Brak

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Zacznij od pisania przykładów kodu, aby poznać podstawy składni języka C#.

Danych możesz używać w aplikacjach, tworząc wartości literałów i zmiennych dla różnych typów danych.

Połącz dane tekstowe literału i zmiennej zawierające znaki specjalne, formatowanie i Unicode w zrozumiałe komunikaty dla użytkownika końcowego.

Poznaj operatory i techniki używane do wykonywania podstawowych działań matematycznych na danych liczbowych.

Dowiedz się, jak opracować aplikację, która będzie obliczać i wyświetlać wyniki na podstawie podanych danych.

Uzyskaj doświadczenie w tworzeniu aplikacji, która będzie obliczać i wyświetlać wyniki na podstawie podanych danych.