Pisanie pierwszego kodu przy użyciu języka C# (Wprowadzenie do języka C#, część 1)

Początkujący
Deweloper
.NET
Visual Studio Code

Poznaj podstawową składnię i procesy myślowe wymagane do pisania prostych aplikacji w języku C#.

Wymagania wstępne

brak

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Zacznij od pisania przykładów kodu, aby poznać podstawy składni języka C#!

Danych możesz używać w aplikacjach, tworząc wartości literałów i zmiennych dla różnych typów danych.

Połącz dane tekstowe literału i zmiennej zawierające znaki specjalne, formatowanie i Unicode w zrozumiałych wiadomościach dla użytkownika końcowego.

Poznaj operatory i techniki używane do wykonywania podstawowych działań matematycznych na danych liczbowych.

Dowiedz się, jak opracowywać aplikację, która będzie obliczać i wyświetlać wyniki na podstawie danych.

Uzyskaj doświadczenie w tworzeniu aplikacji, która będzie obliczać i wyświetlać wyniki na podstawie podanych danych.