Pisanie pierwszego kodu C#

Początkujący
Developer
.NET

Zacznij od pisania przykładów kodu, aby poznać podstawy składni języka C#.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Pisanie pierwszych wierszy kodu C#
  • Wyświetlanie komunikatu w konsoli tekstowej za pomocą dwóch różnych technik
  • Diagnozowanie błędów w przypadku niepoprawnego wpisania kodu
  • Identyfikowanie różnych elementów składni języka C#, takich jak operatory, klasy i metody

Wymagania wstępne

Brak