Rozpoczynanie pracy z usługą Power BI

Początkujący
Data Analyst
Power BI

Zacznij eksplorować podstawy interaktywnych raportów usługi Power BI i internetowych usługa Power BI dla Twojej firmy.

Wymagania wstępne

Nie ma wymagań wstępnych dotyczących tej ścieżki szkoleniowej.

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Dowiedz się, jak za pomocą usługi Power BI łatwo tworzyć raporty i pulpity nawigacyjne zawierające interaktywne wizualizacje, i zobacz, jak inne organizacje skorzystały z tego rozwiązania, aby osiągać wyniki biznesowe dzięki praktycznym analizom.

Jako użytkownik możesz użyć usługa Power BI do przeglądania zawartości udostępnionej Tobie i interakcji z nią. Ten moduł zawiera podstawowe informacje, których poznanie jest niezbędne do wydajnej pracy w usłudze Power BI.

Dowiedz się, czym jest usługa Power BI, z jakich elementów się składa i jak współdziałają one ze sobą.