Implementowanie zabezpieczeń zarządzania zasobami na platformie Azure

Początkujący
Średni
Solution Architect
Administrator
Security Engineer
Azure
Azure CLIs
Azure Portal
Azure Resource Manager
Azure Blueprints
Azure Policy
Azure Role-based access control

Dowiedz się, jak zabezpieczać zasoby przy użyciu zasad, kontroli dostępu opartej na rolach i innych usług platformy Azure. Ta ścieżka szkoleniowa może pomóc w przygotowaniu się do certyfikacji Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate.

Wymagania wstępne

Brak

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Usługa Azure Resource Manager umożliwia organizowanie zasobów, wymuszanie standardów i ochronę zasobów o krytycznym znaczeniu przed usunięciem.

Dowiedz się, jak zarządzać dostępem do zasobów na platformie Azure przy użyciu kontroli dostępu na podstawie ról.

Aby udzielić dostępu do subskrypcji, określ odpowiednią rolę, która ma zostać przypisana do pracownika. Dowiedz się, kiedy może zajść potrzeba tymczasowego podwyższenia poziomu dostępu w celu odzyskania dostępu do subskrypcji.

Omówienie struktury definicji ról na potrzeby kontroli dostępu. Określanie właściwości roli do użycia, która definiuje uprawienia roli niestandardowej. Tworzenie roli niestandardowej platformy Azure i przypisywanie jej do użytkownika.