Pisanie zaawansowanych zapytań języka Transact-SQL

Zaawansowany
Data Analyst
Data Engineer
Data Scientist
Database Administrator
Developer
Solution Architect
Student
Azure SQL Database
Azure SQL Managed Instance
SQL Server on Azure Virtual Machines
Azure SQL Server on Virtual Machines
SQL Server

Dowiedz się, jak używać zaawansowanych funkcji języka Transact-SQL do pobierania i przekształcania danych w bazach danych.

Wymagania wstępne

  • Znajomość pracy z tabelami danych
  • Znajomość języka Transact-SQL

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Dowiedz się, jak używać języka Transact-SQL do tworzenia tabel, widoków i obiektów tymczasowych dla baz danych.

Dowiedz się, jak używać języka Transact-SQL do łączenia wyników zapytań.

Dowiedz się, jak używać funkcji okien w języku Transact-SQL.

Dowiedz się, jak przekształcać dane przy użyciu języka Transact-SQL.