Pisanie zaawansowanych zapytań języka Transact-SQL

Zaawansowany
Analityk danych
Inżynier danych
Analityk danych
Administrator bazy danych
Deweloper
Architekt rozwiązań
Uczeń
SQL Database
Wystąpienie zarządzane SQL
Program SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure
Program SQL Server w usłudze Virtual Machines
SQL Server

Dowiedz się, jak używać zaawansowanych funkcji języka Transact-SQL do pobierania i przekształcania danych w bazach danych.

Wymagania wstępne

  • Znajomość pracy z tabelami danych
  • Znajomość języka Transact-SQL

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Dowiedz się, jak używać języka Transact-SQL do tworzenia tabel, widoków i obiektów tymczasowych dla baz danych.

Dowiedz się, jak używać języka Transact-SQL do łączenia wyników zapytań.

Dowiedz się, jak używać funkcji okien w języku Transact-SQL.

Dowiedz się, jak przekształcać dane przy użyciu języka Transact-SQL.