Nie masz licencji na korzystanie z tego błędu aplikacji w aplikacji Microsoft Dynamics 365 App for Outlook

Ten artykuł zawiera rozwiązanie problemu, którego nie można użyć aplikacji microsoft Dynamics 365 dla programu Outlook z powodu braku licencji na korzystanie z tego błędu aplikacji.

Dotyczy: Microsoft Dynamics CRM Online
Oryginalny numer KB: 4555666

Symptomy

Podczas próby użycia aplikacji Microsoft Dynamics 365 App for Outlook zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Nie masz licencji na korzystanie z tej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem.

Przyczyna

Użytkownik nie ma przypisanej licencji microsoft Dynamics 365 w Office 365.

Rozwiązanie

Dla administratora:

Przypisz użytkownikowi licencję Dynamics 365 firmy Microsoft.

Uwaga

Po przypisaniu licencji Dynamics 365 firmy Microsoft do użytkownika w portalu online firmy Microsoft synchronizacja informacji o licencji z usługą Microsoft Dynamics 365 może potrwać kilka minut.

Aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące przypisywania licencji Dynamics 365 firmy Microsoft do użytkownika, zobacz Informacje o licencjonowaniu i zarządzaniu licencjami.