Tworzenie aplikacji dla platformy Azure za pomocą programu Visual Studio

Dowiedz się, jak łączyć aplikacje z usługami platformy Azure i wdrażać je na platformie Azure.