Naciśnięcie kciuka suwaka w systemie iOS

Download Sample Pobieranie przykładu

Ten specyficzny dla platformy systemu iOS umożliwia Slider.Value ustawienie właściwości przez naciśnięcie pozycji na Slider pasku, a nie przez przeciągnięcie Slider kciuka. Jest on używany w języku XAML przez ustawienie właściwości możliwej do powiązania z wartością Slider.UpdateOnTaptrue:

<ContentPage ...
       xmlns:ios="clr-namespace:Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.iOSSpecific;assembly=Xamarin.Forms.Core">
  <StackLayout ...>
    <Slider ... ios:Slider.UpdateOnTap="true" />
    ...
  </StackLayout>
</ContentPage>

Alternatywnie można go używać z poziomu języka C# przy użyciu płynnego interfejsu API:

using Xamarin.Forms.PlatformConfiguration;
using Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.iOSSpecific;
...

var slider = new Xamarin.Forms.Slider();
slider.On<iOS>().SetUpdateOnTap(true);

Metoda Slider.On<iOS> określa, że ta platforma będzie działać tylko w systemie iOS. Metoda Slider.SetUpdateOnTap w Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.iOSSpecific przestrzeni nazw służy do kontrolowania, czy naciśnięcie Slider paska spowoduje ustawienie Slider.Value właściwości . Ponadto można użyć metody w celu zwrócenia, Slider.GetUpdateOnTap czy naciśnięcie Slider paska spowoduje ustawienie Slider.Value właściwości .

Wynikiem jest to, że naciśnięcie paska Slider może przenieść Slider kciuk i ustawić Slider.Value właściwość:

Slider Update on Tap enabled