Blur elementu VisualElement w systemie iOS

Download Sample Pobieranie przykładu

Ten specyficzny dla platformy systemu iOS jest używany do rozmycia zawartości warstwowej pod nią i może być stosowany do dowolnego VisualElementelementu . Jest on używany w języku XAML przez ustawienie dołączonej VisualElement.BlurEffect właściwości na wartość BlurEffectStyle wyliczenia:

<ContentPage ...
       xmlns:ios="clr-namespace:Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.iOSSpecific;assembly=Xamarin.Forms.Core">
 ...
 <Image Source="monkeyface.png"
     ios:VisualElement.BlurEffect="ExtraLight" />
 ...
</ContentPage>

Alternatywnie można go używać z poziomu języka C# przy użyciu płynnego interfejsu API:

using Xamarin.Forms.PlatformConfiguration;
using Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.iOSSpecific;
...

image.On<iOS>().UseBlurEffect(BlurEffectStyle.ExtraLight);

Metoda Image.On<iOS> określa, że ta platforma będzie działać tylko w systemie iOS. Metoda VisualElement.UseBlurEffect w Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.iOSSpecific przestrzeni nazw służy do stosowania efektu rozmycia z BlurEffectStyle wyliczeniem zawierającym cztery wartości:

Wynikiem jest zastosowanie określonego BlurEffectStyle elementu do elementu Image:

Blur Effect Platform-Specific

Uwaga

Podczas dodawania efektu rozmycia do VisualElementelementu zdarzenia dotykowe będą nadal odbierane przez element VisualElement.