Zdieľať cez


Úprava záznamu systému CRM

  1. Copilot for Sales Otvorte tablu a vyberte záznam, ktorý chcete upraviť.

  2. Na kartách s podrobnosťami záznamu vyberte položku Ďalšie akcie (...) >Upraviť záznam.

    Snímka obrazovky zobrazujúca ikonu Upraviť záznam.

    Poznámka

    Možnosť úpravy záznamu je k dispozícii len vtedy, ak ju povolil správca. Ďalšie informácie: Konfigurácia úprav záznamov a polí

  3. Podľa potreby aktualizujte podrobnosti a vyberte položku Aktualizovať (CRM).