Prehľad modelu spracovania dokumentov

Spracovanie dokumentov vám umožňuje čítať a ukladať informácie zo štandardných dokumentov, ako sú faktúry alebo daňové doklady. Ak tento proces automatizujete, môžete ušetriť drahocenný čas automatickým prezeraním, extrahovaním, usporiadaním a uložením údajov pomocou Power Automate a Power Apps.

Trénujte svoj model a definujte informácie, ktoré sa majú extrahovať z vašich formulárov. Na začiatok potrebujete len päť dokumentov s formulármi. Rýchlo získajte presné výsledky prispôsobené konkrétnemu obsahu. S AI Builder nepotrebujete veľa manuálnych zásahov ani odborných znalostí z oblasti vedy o údajoch.

Po natrénovaní a zverejnení svojho modelu ho môžete použiť v postupe v Power Automate alebo v aplikácii na plátne Power Apps.

Poznámka

Názov spracovania dokumentov bol do júna 2022 používaný ako spracovanie formulárov.

Ďalší krok

Vytvorte model spracovania formulára

Pozrite si tiež