Zdieľať cez


Vyhľadanie domovskej oblasti služby Fabric

Ak chcete nájsť svoju domovskú oblasť služby Fabric, postupujte podľa týchto krokov:

  1. Prihláste sa do služby Fabric.

  2. Otvorte tablu Pomocník a vyberte prepojenie Informácie (text prepojenia sa bude líšiť v závislosti od toho, ktoré vyťaženie je vybraté).

    Snímka obrazovky znázorňujúca, ako získať na table Pomocníka položku Informácie o službe Microsoft Fabric.

  3. Hľadajte hodnotu vedľa položky Vaše údaje sú uložené tu. Zobrazené umiestnenie je predvolená oblasť, kde sú uložené vaše údaje. Pre pracovné priestory môžete tiež používať kapacity v rôznych oblastiach.

    Snímka obrazovky znázorňujúca okno Informácie o službe Microsoft Fabric so zvýrazneným umiestnením ukladacieho priestoru údajov.