Zdieľať cez


Dostupnosť oblasti tkaniny

Microsoft Fabric je k dispozícii v oblastiach Azure uvedených v tomto článku. Ak vaša domovská oblasť služby Microsoft Fabric nie je uvedená v zozname, môžete použiť službu Fabric vytvorením kapacity služby Fabric v oblasti, v ktorej je k dispozícii služba Fabric, a potom pomocou muti-geo možností služby Fabric. Ďalšie informácie nájdete v téme Podpora funkcie Multi-Geo pre službu Fabric.

Ak chcete zistiť, aká je vaša domovská oblasť služby Fabric, pozrite si tému Vyhľadanie domovskej oblasti služby Fabric.

Ďalšie informácie o zakúpení predplatného služby Fabric nájdete v téme Zakúpenie predplatného služby Microsoft Fabric.

Amerika (Severná a Južná) Európa Stredný Východ Afrika Ázia a Tichomorie
Brazília – juh Severná Európa UAE North Južná Afrika – sever Austrália – východ
Kanada , stred Západná Európa Austrália, juhovýchod
Kanada , východ Francúzsko – stred India v strednej oblasti
East US Nemecko Západ centrálnej časti Východná Ázia
East US 2 Nórsko Východ Japonsko, východ
Sever centrálnej časti USA Švédsko – stred Kórea - stred
Juh centrálnej časti USA Švajčiarsko – sever Juhovýchodná Ázia
Západná časť USA Švajčiarsko Západ India – juh
Západná časť USA 2 Spojené kráľovstvo, juh
Západná časť USA 3 Spojené kráľovstvo - západ