Groove 3.1

Groove 3.1 sa riadi pevnou politikou životného cyklu.

Toto sa vzťahuje na nasledujúce edície: Enterprise Backup Service, Enterprise Data Bridge, Enterprise Relay Server, Hosted Management Services, Hosted Relay Services, Office Project, Virtual Office File Sharing, Virtual Office Professional, Web Services Development Kit

Dátumy podpory zodpovedajú tichomorskému časovému pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Dátumy podpory

Zoznam Počiatočný dátum Dátum ukončenia bežnej podpory
Groove 3.1 2004-07-01T00:00:00.000-08:00 2010-04-16T22:59:59.999-08:00

Vydania

  • Enterprise Backup Service
  • Enterprise Data Bridge
  • Enterprise Relay Server
  • Hosted Management Services
  • Hosted Relay Services
  • Office Project
  • Virtual Office File Sharing
  • Virtual Office Professional
  • Web Services Development Kit