Microsoft System Center 2012 Data Protection Manager

Microsoft System Center 2012 Data Protection Manager sa riadi pevnou politikou životného cyklu.

Dátumy podpory zodpovedajú tichomorskému časovému pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Dátumy podpory

Zoznam Počiatočný dátum Dátum ukončenia bežnej podpory Predĺžený dátum ukončenia
Microsoft System Center 2012 Data Protection Manager 2012-05-30T00:00:00.000-08:00 2017-07-11T22:59:59.999-08:00 2022-07-12T22:59:59.999-08:00

Vydania

Version Počiatočný dátum Dátum ukončenia
Service Pack 1 2012-12-15T00:00:00.000-08:00 2022-07-12T22:59:59.999-08:00
Original Release 2012-05-30T00:00:00.000-08:00 2014-01-14T22:59:59.999-08:00