Pracovné postupy Microsoft Dataverse v reálom čase

Obchodné postupy automatizujú procesy bez používateľského rozhrania. Ľudia obyčajne používajú procesy pracovného postupu na spustenie automatizácie, ktorá nevyžaduje interakciu s používateľom.

Existujú dva typy pracovných postupov:

  • Pracovné postupy na pozadí. Pozrite si dokumentáciu Power Automate s ďalšími podrobnosťami o pracovných postupoch na pozadí.
  • Pracovné postupy v reálom čase.

Pracovné postupy v reálom čase

Ak chcete vytvoriť pracovné postupy v reálnom čase, musíte vymazať začiarkavacie políčko Spustiť tento pracovný postup na pozadí (odporúčané) pri definovaní pracovného postupu.

Proces pracovného toku s operátormi Under/ Not Under.

Ďalšie témy nájdete tu v dokumentácii Power Apps, kde sa dozviete viac o pracovných postupoch v reálnom čase.

Ďalšie informácie

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).