Dokumentácia k službe Microsoft Power Automate

Power Automate je služba, ktorá vám pomáha vytvárať automatizované pracovné postupy medzi obľúbenými aplikáciami a službami, aby ste mohli synchronizovať súbory, dostávať oznámenia, zhromažďovať údaje a využívať ďalšie možnosti.

Ďalšie produkty Microsoft Power Platform

Power Apps

Rýchlo zostavujte aplikácie s minimálnym programovaním, ktoré modernizujú procesy a riešia náročné obchodné otázky vo vašej organizácii pomocou služby Power Apps.

Power BI

Premeňte svoje nesúvisiace zdroje údajov na súdržné, vizuálne pôsobivé a interaktívne prehľady.

Power Pages

Navrhujte, hosťujte a spravujte bezpečné a moderné podnikové webové lokality s minimálnym programovaním.

Power Virtual Agents

Vytvárajte významných botov pomocou riadeného grafického rozhrania bez programovania a bez potreby dátových vedcov či vývojárov.

Pozrite si tiež:

Microsoft Azure

Stále sa rozširujúca skupina cloudových výpočtových služieb, ktorá vašej organizácii pomáha prekonávať obchodné výzvy