Aplikácie v Power BI

VZŤAHUJE SA NA:Applies to. služba Power BI pre podnikových používateľovDoes not apply to. služba Power BI pre vývojárov Power BI Desktop &Does not apply to.Applies to.licenciu vyžaduje Pro alebo Premium

Čo je aplikácia Power BI?

Návrhári služby Power BI môžu vytvoriť oficiálny zbalovaný obsah a potom ho distribuovať širokej cieľovej skupine ako aplikáciu. Aplikácie sa vytvárajú v pracovných priestoroch, kde môžu členovia spolupracovať na obsahu služby Power BI so svojimi kolegami pred publikovaním dokončenej aplikácie jednotlivcom, veľkým skupinám ľudí v organizácii alebo celej organizácii. Návrhárom je jednoduchšie spravovať povolenia pre tieto kolekcie, pretože aplikácia môže mať iné povolenia ako povolenia nastavené v pracovnom priestore.

Aplikácia na jednom mieste kombinuje súvisiaci obsah – tabule, tabuľkové hárky, množiny údajov a zostavy. Aplikácia môže mať jeden alebo viacero typov obsahu a všetky sú zoskupené. Návrhár môže zdieľať obsah mnohými rôznymi spôsobmi. Ďalšie informácie nájdete v časti Získanie novej aplikácie nižšie.

Existuje špeciálny typ aplikácie, ktorá sa nazýva aplikácia šablóny. Na inštaláciu, prispôsobenie a distribúciu aplikácie šablón sa vyžaduje licencia na Power BI Pro alebo Premium na používateľa. Aplikácie šablón služby Power BI používajú partneri služby Power BI na vytvorenie a zbalenie analytického obsahu do aplikácie. Potom nasadia túto aplikáciu ďalším nájomníkom služby Power BI prostredníctvom ktorejkoľvek dostupnej platformy vrátane služby AppSource alebo ich vlastnej webovej služby.

Návrhári a používatelia aplikácií

V závislosti od roly môžete vytvárať aplikácie (návrhár) na vlastné použitie či na zdieľanie s kolegami. Alebo môžete aplikácie vytvorené ostatnými prijímať a sťahovať (podnikový používateľ). Tento článok je určený pre podnikových používateľov.

Zobrazovanie a otváranie aplikácie vyžaduje určité povolenia. Príjemca musí mať licenciu na Power BI Pro alebo Premium na používateľa alebo musí byť aplikácia zdieľaná s príjemcom v špeciálnom type cloudového úložiska s názvom Premium kapacitu. Ďalšie informácie o licenciách a kapacite Premium nájdete v téme Licencie pre službu Power BI.

Výhody aplikácií

Aplikácie sú jednoduchým riešením pre návrhárov, ako naraz zdieľať rôzne typy obsahu. Návrhári aplikácií vytvárajú tabule a zostavy a spájajú ich spoločne do aplikácie. Návrhári potom zdieľajú alebo publikujú aplikáciu v umiestnení, kam má podnikový používateľ prístup. Vzhľadom na to, že súvisiace tabule a zostavy sú zoskupené spolu, je jednoduchšie ich vyhľadať a nainštalovať v službe Power BI (https://powerbi.com) aj v mobilnom zariadení. Po nainštalovaní aplikácie si nemusíte pamätať názvy mnohých rôznych tabúľ či zostáv, pretože ich máte všetky pokope v jednej aplikácii, v prehliadači alebo v mobilnom zariadení.

Keď autor aplikácie vydá aktualizáciu, dostanete buď upozornenie alebo sa zmeny prejavia automaticky. Autor tiež určuje, ako často je naplánované obnovenie údajov, takže sa nemusíte obávať o ich aktuálnosť.

Získanie novej aplikácie

Novú aplikáciu môžete získať viacerými spôsobmi. Môžete vyhľadávať, nájsť a nainštalovať aplikácie a návrhári aplikácií môžu zdieľať aplikácie s vami.

Aplikácie môžete vyhľadať a inštalovať z lokality Power BI Apps Marketplace.

Jedným zo spôsobov, ako nájsť aplikácie, je vybrať možnosť Získať aplikáciu na obrazovke Aplikácie Power BI.

Screenshot of Apps screen showing the Get apps icon

Prehľadávajte na lokalite Power BI Apps Marketplace zoznam aplikácií, až kým nenájdete aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať. Vyberte si zo zoznamu aplikácií organizácie, ktoré sú k dispozícii len pre ľudí vo vašej spoločnosti alebo zoznamu šablónových aplikácií, ktoré publikuje spoločnosť Microsoft a komunita a sú k dispozícii na inštaláciu pre všetkých používateľov služby Power BI.

Power BI apps marketplace

Aplikácie možno získať ešte niekoľkými ďalšími spôsobmi. Niektoré z týchto spôsobov sú uvedené nižšie. Podrobné pokyny na získanie a skúmanie aplikácie nájdete v téme Otvorenie aplikácie a práca s ňou.

  • Návrhár aplikácie môže aplikáciu automaticky nainštalovať do vášho konta Power BI a pri nasledujúcom otvorení služby Power BI sa nová aplikácia zobrazí v zozname obsahu Aplikácie.
  • Návrhár aplikácie vám môže odoslať e-mail s priamym prepojením na aplikáciu. Výberom prepojenia sa aplikácia otvorí v službe Power BI.
  • V službe Power BI v mobilnom zariadení môžete aplikáciu nainštalovať iba prostredníctvom priameho prepojenia a nie z lokality Apps Marketplace. Ak autor aplikáciu nainštaluje automaticky, zobrazí sa vo vašom zozname aplikácií.

Vaše aplikácie sú usporiadané v zozname obsahu aplikácií. Ak chcete svoje aplikácie zobraziť, stačí vybrať položku aplikácie. Podržaním ukazovateľa myši nad aplikáciou zobrazíte dátum poslednej aktualizácie a vlastníka.

Apps in Power BI

Ďalšie kroky