Objavovanie analýzy údajov

Mierne pokročilí
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Chceli by ste preskúmať postup analytika údajov a zistiť, ako dátový analytik rozpráva svoj príbeh pomocou údajov? V tomto module preskúmate rôzne roly týkajúce sa údajov a naučíte sa o rôznych úlohách dátového analytika.

Vzdelávacie ciele

V tomto module:

  • Oboznámenie sa s rolami v údajoch.
  • Oboznámenie sa s úlohami dátového analytika.

Požiadavky

Žiadne