Prechod z Excelu na Power BI

Mierne pokročilí
Podnikoví používatelia
Podnikový analytik
Microsoft Power Platform
Power BI

Power BI Desktop je aplikácia spoločnosti Microsoft, ktorá zahŕňa technológie dátových modelov Power Query a DAX z Excelu pomocou cloudovej služba Power BI a mnohých ďalších funkcií.

Vzdelávacie ciele

Tento modul obsahuje témy:

  • Podobnosti medzi Excelom a službou Power BI, pretože sa týkajú údajového pripojenia, transformácie a celkového prostredia modelovania.
  • Navigácia v rozhraní služby Power BI.
  • Importovanie údajov z rôznych zdrojov údajov do služby Power BI.
  • Import existujúcich dátových modelov a Power Query riešení z Excelu do služby Power BI.

Požiadavky

Office 365 a Excel 2016+