Prechod z Excelu na Power BI

Mierne pokročilí
Business User
Business Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI

Power BI Desktop je aplikácia od spoločnosti Microsoft, ktorá zahŕňa technológie dátového modelu Power Query a DAX z Excelu s cloudovou služba Power BI a mnohými ďalšími funkciami.

Vzdelávacie ciele

V tomto module preskúmate tieto témy:

  • Podobnosti medzi Excelom a službou Power BI týkajúce sa údajového pripojenia, transformácie a celkového prostredia modelovania.
  • Navigácia v rozhraní služby Power BI.
  • Importovanie údajov z rôznych zdrojov údajov do služby Power BI.
  • Import existujúcich dátových modelov a Power Query riešení z Excelu do služby Power BI.

Požiadavky

Office 365 a Excel 2016+