Úvod do aplikácie Planner

Mierne pokročilí
School Leader
Office 365

Kurz je určený všetkým vedúcim pracovníkom, učiteľom aj riadiacim pracovníkom škôl, ktorí chcú využívať moderné technológie a nástroje pre plánovanie a organizáciu práce.

Za pomoci aplikácie Planner je riaditeľ alebo vedúci pracovník schopný ľahko zadávať úlohy a organizovať prácu menšej skupine ľudí. Ide o zaujímavý nástroj, využiteľný aj v projektovej školskej výučbe.

Vzdelávacie ciele

Na konci tohto modulu budete vedieť:

  • Zvládnuť základy používania aplikácie, dokázať vytvoriť plán tímu tak, aby zodpovedal všetkým potrebám tímu.
  • Vytvoriť nový plán a nastaviť jeho prostredie.
  • Zadávať úlohy a triediť ich do sekcií podľa pravidiel projektového riadenia.
  • Ovládať rôzne možnosti, obsiahnuté v samotných úlohách.
  • Prepojiť aplikáciu Planner s prostredím aplikácie Teams.

Požiadavky

Žiadne