Úvod do práce s vizuálmi služby Power BI

Dokončené

Vizuály služby Power BI sú atraktívne grafy a grafické prvky, ktoré môžete použiť na oživenie údajov. Vizuály umožňujú efektívnejšie zdieľať prehľady údajov a zvyšovať porozumenie, uchovávanie údajov a pútavosť. Vizuály sú základnou súčasťou zostavy, pretože pomáhajú publiku zostavy pripojiť sa k informáciám, pracovať s nimi a rýchlo prijímať informované rozhodnutia.

Po načítaní a modelovaní údajov organizácie v aplikácie Power BI Desktop budete pripravení začať vytvárať zostavy. V tomto module pomocou editora zostáv aplikácie Power BI Desktop pridáte vhodné vizuály na plátno zostavy. Tieto vizuály môžete potom prispôsobiť tak, aby vyhovovali požiadavkám vašej organizácie.

Zvážte scenár, v ktorom pracujete ako vývojár služby Power BI pre spoločnosť Tailwind Traders. Vaša organizácia chce transformovať spôsob prezentovania údajov manažmentu a akcionárom. Chce nahradiť aktuálny textový a tabuľkový formát zostáv na vizuálnejší formát, aby zostavy boli pre používateľov pútavejšie. Používaním vizuálneho prístupu spoločnosť môže používateľom poskytnúť rýchlejší a ľahší prístup k informáciám, ktoré potrebujú na prijímanie obchodných rozhodnutí. Vašou úlohou je vytvoriť zostavu služby Power BI založenú na kombinácii vizuálov, ktoré sú prispôsobené tak, aby zodpovedali požiadavkám vašej organizácie na branding a prezentáciu zostavy.

Na konci tohto modulu budete ovládať tieto témy:

  • Pridanie položiek vizualizácie do zostáv.

  • Výber efektívnej vizualizácie.

  • Formátovanie a konfigurácia vizualizácii.

  • Importovanie vlastného vizuálu.

  • Pridanie vizuálu v jazyku R alebo Python.