Dynamics NAV 2016

Dynamics NAV 2016 je v skladu s fiksnim pravilnikom o življenjskem ciklu.

Datumi podpore so prikazani v pacifiškem časovnem pasu (PT) – Redmond, WA, ZDA.

Datumi podpore

Seznam Začetni datum Končni datum podpore Podaljšani končni datum
Dynamics NAV 2016 2016-01-03T00:00:00.000-08:00 2021-04-13T22:59:59.999-08:00 2026-04-14T22:59:59.999-08:00