Groove 3.1

Groove 3.1 sledi pravilniku o fiksnem življenjskem ciklu.

To velja za naslednje izdaje: Enterprise Backup Service, Enterprise Data Bridge, Enterprise Relay Server, Hosted Management Services, Hosted Relay Services, Office Project, Virtual Office File Sharing, Virtual Office Professional, Web Services Development Kit

Datumi podpore so prikazani v pacifiškem časovnem pasu (PT) – Redmond, WA, ZDA.

Datumi podpore

Seznam Začetni datum Končni datum podpore
Groove 3.1 2004-07-01T00:00:00.000-08:00 2010-04-16T22:59:59.999-08:00

Izdaje

  • Enterprise Backup Service
  • Enterprise Data Bridge
  • Enterprise Relay Server
  • Hosted Management Services
  • Hosted Relay Services
  • Office Project
  • Virtual Office File Sharing
  • Virtual Office Professional
  • Web Services Development Kit