Upravljanje življenjskega cikla aplikacij (ALM) s knjižnicami komponent

Knjižnica komponent je aplikacija s platnom posebne vrste, ki lahko vsebuje eno ali več komponent delovnega območja. Te komponente knjižnice lahko nato uporabljajo vse ostale aplikacije s platnom v okolju. Za razliko od komponent na ravni aplikacije, ki so omejene na eno aplikacijo, vam ta zmožnost omogoča ustvarjanje komponent v skupni rabi za vnovično uporabo v vseh aplikacijah v okolju.

Če želite uporabiti komponento iz knjižnice komponent, jo morate najprej uvoziti v aplikacijo s platnom. Komponento lahko po uvozu dodate na zaslon katere koli aplikacije. Pri vsaki posodobitvi definicije komponente iz knjižnice komponent boste pozvani, da spremembe pregledate in jih vključite na zahtevo ali ob odpiranju aplikacije za urejanje. Knjižnice komponent in odvisne aplikacije je mogoče premakniti tudi v drugo okolje z uporabo standardnih rešitev Microsoft Dataverse.

Opomba

Izraz »uvoz« se v tem članku nanaša na uvoz komponente iz knjižnice komponent v aplikacijo in ga ne smemo zamenjevati z uvozom rešitve v Dataverse.

Ko je komponenta iz knjižnice komponent uvožena v aplikacijo s platnom, se definicija te komponente kopira v definicijo aplikacije s platnom. Po uvozu definicije komponente je aplikacija z vidika te definicije komponente »samozadostna«. Ustvarjalec aplikacije se lahko odloči, da bo komponento uredil in znotraj aplikacije ustvaril lokalne primerke komponente. Na tej točki ni nobene neposredne povezave do knjižnice komponent, iz katere izvira komponenta. Ta značilnost samozadostnosti velja tudi v primeru, ko je aplikacija s platnom nato preseljena v drugo okolje brez te knjižnice komponent. V aplikacijah in ciljnem okolju lahko še naprej ustvarjate primerke definicije uvožene komponente in tudi objavljate ter predvajate aplikacije. V tem primeru aplikacija, ki uporablja komponento, ne bo zahtevala ali prejela nobenih novih posodobitev.

Če želite v aplikaciji ohraniti odnos s knjižnico komponent, morate pri vsakem spreminjanju komponente uporabiti knjižnico komponent in komponente ne smete urejati znotraj aplikacije, ki jo uporablja.

Podpora za aplikacije s platnom in rešitev knjižnice komponent

Če v aplikacijo s platnom uvozite komponento delovnega območja iz knjižnice komponent, bo ta odvisna od ustrezne knjižnice komponent, tako kot pri drugih odvisnostih za predmete rešitev. Če želite aplikacijo premakniti v novo okolje, boste morali knjižnico komponent najprej zapakirati ali namestiti v isto rešitev. Odvisnost aplikacije od knjižnice komponent se v ciljnem okolju ohrani. Ko pozneje knjižnico komponent s posodobljeno komponento z uporabo rešitve uvozite v ciljno okolje, bodo obstoječe aplikacije prejele nove definicije komponente na podlagi običajnega toka posodabljanja komponente.

Ustvarjanje in izvažanje knjižnice komponent v rešitvi

Knjižnico komponent lahko ustvarite neposredno v rešitvi ali pa jo dodate obstoječi rešitvi.

Dodajanje obstoječe ali nove knjižnice komponent v rešitev.

Ko knjižnico komponent shranite v okolju, v katerem je na voljo storitev Dataverse, se knjižnica komponent samodejno doda v privzeto rešitev. Za knjižnico komponent se ustvari enolično logično ime s predpono privzetega izdajatelja za CDS. To vedenje zagotovi, da se sistem rešitve seznani z njeno prisotnostjo ter poveže odvisnosti iz aplikacij, ki uporabljajo logično ime knjižnice komponent.

Opomba

Preden lahko funkcijo ALM omogočite za knjižnice komponent, ustvarjene pred uvedbo funkcije ALM za knjižnico komponent, morate knjižnice komponent urediti in objaviti ter izrecno zapreti urejevalnik. Pripravljenost knjižnice komponent za ALM lahko preverite s preverjanjem njene prisotnosti v privzeti rešitvi.

Preverjanje, ali je knjižnica komponent prisotna v privzeti rešitvi.

Knjižnice komponent v rešitvi podpirajo tudi upravljane lastnosti Dovoli prilagoditve, ki urejajo vedenje knjižnice komponent v ciljnem okolju.

Upravljana lastnost »Dovoli prilagoditve« za knjižnico komponent.

Če to nastavitev izklopite in rešitev izvozite v ciljno okolje, knjižnice komponent ne boste mogli urejati.

Knjižnice komponent, ki ne omogoča prilagoditev, ne morete urejati.

Odvisnosti knjižnic komponent

Aplikacije, ki uporabljajo komponente iz knjižnice komponent, bodo v infrastrukturi rešitev označene kot odvisne. To vedenje se uporablja pri vseh aplikacijah, ki so v danem okolju dodane v katero koli rešitev Dataverse. Aplikacije lahko kljub temu ustvarjate zunaj rešitev, vendar v tem primeru ne bodo imele odvisnosti rešitev. Te aplikacije lahko v rešitve dodate pozneje, da jih vključite v rešitev ALM.

Animacija, ki prikazuje aplikacijo s platnom v rešitvi, ki uporablja komponento iz knjižnice komponent iste rešitve ter njune odvisnosti.

Če uvozite rešitev, v kateri aplikacija samo uporablja komponento iz knjižnice komponent in nima knjižnice komponent, se bo prikazalo naslednje sporočilo:

»Uvoz ni uspel zaradi manjkajočih odvisnosti za <app name>«.

V tem primeru se lahko odločite, da najprej namestite rešitev knjižnice komponent ali da knjižnico komponent dodate v paket skupaj z rešitvijo, ki vsebuje aplikacijo s platnom. S katero koli od teh možnosti boste zagotovili, da se bo za aplikacijo v ciljnem okolju ustvarila odvisnost.

Ko knjižnico komponent posodobite in prek rešitev uvozite novejšo različico komponente, se bo v aplikaciji prikazalo obvestilo in posodobitve bo prejela, ko aplikacijo odprete za urejanje.

Opomba

Če je upravljana lastnost Dovoli prilagoditve za knjižnico komponent izklopljena, knjižnice komponent v ciljnem okolju ni mogoče urejati.

Odvisnosti se izračunajo na podlagi zadnjega objavljenega stanja aplikacije. Če obnovite starejšo različico aplikacije, ki ne uporablja komponente knjižnice, bo odvisnost odstranjena iz aplikacije in rešitve. Odvisnost se ustvari tudi, ko v aplikacijo uvozite komponento iz knjižnice komponent, ne da bi jo dejansko uporabili, saj je neuporabljena komponenta iz knjižnice v aplikaciji na voljo za poznejšo uporabo.

Nasvet

Če komponento iz knjižnice komponent uredite v aplikaciji, ki jo uporablja, se ustvari lokalna kopija. Na tej točki je komponenta iz knjižnice še vedno na voljo za uporabo prek podokna Vstavljanje. Če želite odvisnost popolnoma odstraniti, izbrišite komponento z možnostjo Vstavljanje > Komponente knjižnice > ... (tri pike) > Odstrani iz aplikacije.

Najboljše prakse in odpravljanje težav

 • Število komponent v knjižnici omejite na 20, da zagotovite optimalno delovanje. Vnaprej načrtujte in ustvarite več knjižnic komponent, saj se bo njihovo število komponent sčasoma najverjetneje povečalo. S tem pristopom boste tudi zmanjšali koristno vsebino rešitve pri premikanju aplikacij po okoljih.

 • Ko je knjižnica komponent objavljena, pride do zakasnitve, ki lahko traja do 5 minut, preden je knjižnica komponent na voljo za aplikacijo,

 • Če aplikacija v ciljnem okolju, v katerem je rešitev nameščena, ne more prejeti posodobitve komponente knjižnice, izvedite naslednje ukrepe za preverjanje:

  • Spremembe knjižnice komponent v ciljnem okolju se nahajajo v zgornji plasti komponente. Te prilagoditve nato definirajo vedenje komponente med izvajanjem. Če želite te neupravljane prilagoditve odstraniti, glejte članek Odstranjevanje neupravljane plasti.
  • V pogledu rešitve določite logično ime knjižnice komponent. Če knjižnica ni izrecno dodana rešitvi, uporabite privzeto rešitev.
  • Aplikacijo, ki uporablja komponento knjižnice, prenesite v lokalni računalnik prek Datoteka > Shrani kot > Ta računalnik. Preneseno datoteko preimenujte tako, da bo imela pripono .zip, in razširite paket. Odprite datoteko Properties.json in poiščite ključno besedo »LibraryDependencies«. Prikazati bi se moralo ustrezno logično ime knjižnice.
  • Če uporabljate rešitev, preverite, ali je aplikacija s platnom knjižnice komponent pravilno prepoznala kot odvisnosti rešitve. Če rešitev knjižnic komponent ne prepozna pravilno kot odvisnosti rešitve, to pomeni, da povezava za odvisnost aplikacije od knjižnice komponent ni bila pravilno ustvarjena. V tem primeru se za odpravljanje težave obrnite na ponudnika rešitve.
  • Če ste izdajatelj rešitve, preverite, ali so knjižnice komponent v rešitvi shranjene z logičnim imenom knjižnice in ali se ime ujema z imenom, na katerega se sklicuje paket .msapp knjižnice komponent.
 • Pri izvozu rešitve se vedno izvozi najnovejša različica knjižnice komponent. Zato morate aplikacije pred izvozom v rešitvah vedno posodobiti z najnovejšo različico komponente. S tem zagotovite, da imajo aplikacije tisto različico komponente, ki je na voljo v najnovejši različici knjižnice komponent. Ko so aplikacije in knjižnica prvič premaknjene v ciljno okolje, se predpostavlja, da so med seboj sinhronizirane, zato se med urejanjem aplikacije ne prikaže poziv k posodobitvi.

Glejte tudi

Opomba

Ali nam lahko poveste, kateri je vaš prednostni jezik za dokumentacijo? Izpolnite kratko anketo. (upoštevajte, da je v angleščini)

Z anketo boste porabili približno sedem minut. Ne zbiramo nobenih osebnih podatkov (izjava o zasebnosti).