Pregled odnosa između tabela

Relacije između tabela definišu načine da se redovi tabela povežu sa redovima iz drugih tabela ili iste tabele. Postoje dva tipa relacija između tabela.

  • Relacije jedan prema više. U relaciji između tabela jedan prema više, više redova tabela koji referenciraju (povezuju) može da se poveže sa jednim referenciranim (primarnim) redom tabele. Red tabele na koji se upućuje se ponekad naziva „nadređeni“, a redovi tabele koji upućuju se nazivaju „podređeni“. Odnos više prema jedan je samo perspektiva podređenih u relaciji jedan prema više.
  • Relacije više prema više-. U relaciji između tabela više prema više, više redova tabela može da se poveže više drugih redova tabela. Redovi povezani pomoću relacije više prema više mogu se smatrati ravnopravnim, a odnos je recipročan.

Takođe pogledajte

Kreiranje relacije između tabela
Kreiranje relacija između tabela tipa „više prema više“ u usluzi Microsoft Dataverse pomoću Power Apps portala

Napomena

Možete li nam reći o svojim željenim postavkama jezika u dokumentaciji? Ispunite kratku anketu. (imajte na umu da je ova anketa na engleskom jeziku)

Anketa će trajati oko sedam minuta. Ne prikupljaju se lični podaci (izjava o privatnosti).