Prikazivanje i uređivanje tabela koje predstavljaju objekte rešenja

Neke standardne tabele u usluzi Dataverse predstavljaju strukturu i instance objekata rešenja. Ako niste upoznati sa rešenjima, idite na pregled rešenja.

Na primer, tabela Prilagođeni API ima kolone koje predstavljaju svojstva API-ja, kao što su Ime i Tip povezivanja, sa svakim redom podataka u tabeli koji predstavlja određenu API instancu. Za više informacija o prilagođenoj API tabeli, idite u odeljak Kolone prilagođene API tabele

prilagođena API tabela u Dataverse

Kada pregledate ove tabele u usluzi Power Apps (make.powerapps.com), videćete upozorenje u kojem se navodi da su podaci u tabeli samo za čitanje. Time se obezbeđuje da se instance ovih objekata ne menjaju.

Da biste ažurirali podatke u takvim tabelama, morate da odete do odgovarajućeg objekta u rešenju. U našem primeru prilagođenog API-ja možete da otvorite rešenje koje sadrži prilagođeni API objekat ili da dodate prilagođeni API objekat novom rešenju, a zatim da prilagodite podatke po potrebi.

Prilagođavanje polja.

Pogledajte i ovo

Kreiranje tabele
Uređivanje tabele
Kreiranje rešenja
Kreiranje i korišćenje prilagođenih API-ja

Napomena

Možete li nam reći o svojim željenim postavkama jezika u dokumentaciji? Ispunite kratku anketu. (imajte na umu da je ova anketa na engleskom jeziku)

Anketa će trajati oko sedam minuta. Ne prikupljaju se lični podaci (izjava o privatnosti).