Konfigurisanje Microsoft dobavljača za portale

Napomena

Od 12. oktobra 2022. Power Apps portali postaju Power Pages. Više informacija: Usluga Microsoft Power Pages je sada opštedostupna (blog)
Uskoro ćemo migrirati i objediniti dokumentaciju o Power Apps portalima sa dokumentacijom o usluzi Power Pages.

Kao što je objašnjeno u članku Konfigurisanje OAuth 2.0 dobavljača za portale, Microsoft je jedan od nekoliko dobavljača identiteta koji koriste protokol OAuth 2.0. Za početak konfigurisanja mreže Microsoft kao dobavljača identiteta, izaberite Konfiguriši na stranici za podešavanje dobavljača.

Konfigurisanje Microsoft aplikacije.

Korak 1. Kreiranje Microsoft aplikacije

U koracima za konfiguraciju dobavljača identiteta videćete URL adresu za odgovor za vaš portal u 1. koraku. Treba da kreirate aplikaciju na Azure portalu sa ovom URL adresom za odgovor. Za detaljna uputstva, idite na Brzi početak: Registrujte aplikaciju na platformi za Microsoft identitet.

Napomena

Microsoft aplikacija koristi URL adresu za odgovor za preusmeravanje korisnika na portal nakon uspešne potvrde identiteta. Ako vaš portal koristi prilagođeno ime domena, možda ćete imati URL adresu drugačiju od one navedene ovde.

Korak 2. Konfigurisanje podešavanja lokacije

Kada kreirate aplikaciju na Azure portalu, konfigurišite podešavanja lokacije za dobavljača:

  • ID klijenta: Jedinstveni ID aplikacije koji je generisao Microsoft za vašu aplikaciju.
  • Tajna klijenta: Tajna klijenta koju je Microsoft generisao za vašu aplikaciju.

(Opcionalno) 3. korak. Dodatna podešavanja

Da biste konfigurisali dodatne postavke za Microsoft dobavljača, pogledajte članak Konfigurisanje dodatnih postavki za dobavljače OAuth 2.0.

Napomena

Možete li nam reći o svojim željenim postavkama jezika u dokumentaciji? Ispunite kratku anketu. (imajte na umu da je ova anketa na engleskom jeziku)

Anketa će trajati oko sedam minuta. Ne prikupljaju se lični podaci (izjava o privatnosti).