Sortiranje listi

Napomena

Od 12. oktobra 2022. Power Apps portali postaju Power Pages. Više informacija: Usluga Microsoft Power Pages je sada opštedostupna (blog)
Uskoro ćemo migrirati i objediniti dokumentaciju o Power Apps portalima sa dokumentacijom o usluzi Power Pages.

Korisnik portala može da izabere zaglavlje kolone na listi da bi sortirao podatke ako je kolona deo tabele koja se koristi za konfigurisanje Dataverse prikaza koji se koristi za listu. Da biste omogućili sortiranje po kolonama prikazanim na listi iz srodnih tabela, dodajte postavku lokacije pod nazivom Site/EnableSortingOnLinkedEntities postavljenu na vrednost tačno.

Pogledajte i ovo