Crowdsource ideje

Napomena

Od 12. oktobra 2022. Power Apps portali postaju Power Pages. Više informacija: Usluga Microsoft Power Pages je sada opštedostupna (blog)
Uskoro ćemo migrirati i objediniti dokumentaciju o Power Apps portalima sa dokumentacijom o usluzi Power Pages.

Saznajte kako da upravljate idejama na forumu, komentarima na ideje i glasovima za ideju.

Upravljajte forumima ideja

Korisnici mogu da upravljaju zapisima foruma ideja u okviru kartice „Zajednica“, pod uslovom da su prilagođavanja portala uvezena u Microsoft Dataverse okruženje.

Napomena

 • Način na koji su prikazani mnogi sadržaji/prikazi orijentisani ka atributima je kontrolisan od strane pregleda koje je kreirao razvojni programer portala.
 • Ograničavanje pristupa forumima Ideja korišćenjem veb-uloga nije podržano.

Atributi foruma ideje i relacije

Tabela u nastavku objašnjava standardne atribute i relacije tabele foruma ideja.

+Ime Opis
Titula Ime foruma ideja.
Veb-lokacija Veb-lokacija kojoj pripada forum ideja.
Delimična URL adresa URL putanja segmenta koja se koristi za izradu URL portala foruma ideje.
Rezime HTML sadržaj omogućava opis foruma ideje.
Ideje Odnos koji navodi sve zapise ideja povezane sa forumom ideja.
Nove smernice za ideje Opcija koja navodi kako treba da se rukuje novim zapisima ideja u forumu ideja.
Smernice za komentare Opcija koja navodi kako treba da se rukuje komentarima o idejama u forumu ideja.
Smernice za moderaciju sadržaja ideje Smernice za moderaciju sadržaja koji će biti primenjena na ideje na forumu. Još informacija: Omogući moderaciju sadržaja za ideje
Smernice za glasanje Opcija koja navodi kako treba da se rukuje glasovima o idejama u forumu ideja.
Tip glasanja Tip glasanja koji će biti dozvoljen na ovom forumu ideja.
Glasova po ideji Broj glasova dozvoljenih po korisniku za jednu ideju koja pripada forumu ideja. Kada je Tip glasanja Nagore ili Nadole ova vrednost je podešena na 1.
Glasova po korisniku Broj glasova koji korisnik može da iskoristi na forumu ideja. Ako nema podešenu vrednost, korisnici imaju neograničeno glasova unutar foruma ideja.
Uloge sa pristupom za čitanje Odnos koji navodi veb-uloge koje imaju dozvolu da pogledaju i učestvuju u forumu ideja. Svim korisnicima portala koji su povezani sa bilo kojom od ovih uloga može se dozvoliti pristup forumu ideje.
Moderatori Odnos koji navodi veb-uloge koje imaju dozvolu da koriguju forum ideja. Trenutno ne postoji funkcionalnost moderacije prednje strane koja je ugrađena u aplikaciju portala ideje.

Upravljajte idejama na portalu

Za korisnike, pod uslovom da su prilagođavanja portala uvezena u organizaciju, zapisima ideja može da se upravlja na kartici Zajednica.

Napomena

Ako kreirate ideju, ona će automatski dobiti jedan glasov u vaše ime.

Atributi ideja i odnosi

Tabela u nastavku objašnjava standardne atribute i relacije tabele ideja.

+Ime Opis
Titula Opisno ime za ideju.
Forum ideja Forum ideja kojem pripada ideja.
Delimična URL adresa URL putanja segmenta koja se koristi za izradu URL portala foruma ideje.
Delimične URL vrednosti se koriste kao URL segmenti putanje. Kao takvi, ne smeju da sadrže nevažeće URL putanje znakova, kao što su „?“, „#“, „!“, „%“. Pošto su URL-ovi portala generisani pridruživanjem delimičnih vrednosti URL-a sa kosim crtama (/), oni takođe ne bi trebalo da sadrže kose crte.
Preporučena praksa bi bila da se ograniče delimične URL vrednosti na slova, brojeve i crtice ili podvlake. Na primer: objave-za-stampu, korisnicka_uputstva, proizvod1.
Objavljeno na vebu Da li je ideja vidljiva na veb-lokaciji.
Kopiranje HTML sadržaj pruža opis ideje.
Rezime Skraćeni rezime ideje.
Ime autora Tekst koji naznačava ime korisnika koji je prosledio ideju.
E-adresa autora Tekst koji naznačava e-poštu korisnika koji je prosledio ideju.
Autor Odnos koji navodi koji korisnik portala je povezan sa idejom.
Prosleđeno: Datum i vreme kada je ideja kreirana.
Razlog statusa Opcija koja navodi trenutni status ideje.
 • Nova: Ideja je aktivna i o njoj može da se glasa.
 • Prihvaćena: Ideja je prihvaćena i o njoj više ne može da se glasa.
 • Dovršena: Ideja je uspešno primenjena i o njoj više ne može da se glasa.
 • Odbačena: Ideja neće biti praćena i o njoj više ne može da se glasa.
Napomena: Možete da omogućite glasanje i za druge razloge statusa. Još informacija: Omogućite glasanje iz razloga statusa
Status moderacije Opcija koja navodi status moderacije ideje:
 • Ne: Ideja se ne moderira.
 • Da: Ideja se moderira.
 • Prihvaćeno: Moderator je prihvatio ideju koja treba da bude označena.
 • Odbačeno: Moderator je odbacio ideju koja treba da bude označena.
Razlog statusa moderacije Razlog kog je korisnik portala izabrao prilikom označavanja ideje. Administrator može da omogući sledeće razloge prilikom kreiranja smernica za moderiranje:
 • Bezvredna pošta
 • Neprikladno
 • Uvredljivo
Još informacija: Omogući moderaciju sadržaja za ideje
Napomena: Ove opcije su dostupne kao gotov proizvod. Da biste dodali više opcija, možete da izmenite globalni skup opcija i dodati potrebne vrednosti. Globalni skup opcija za izmenu je:
 • Ime za prikaz: Razlog za moderaciju sadržaja
 • Ime: adx_contentmoderationreason
Informacije o izmeni globalnog skupa opcija potražite u odeljku Kreiranje i uređivanje globalnih skupova opcija
Komentar statusa moderacije Komentar koji je korisnik portala stavio prilikom označavanja ideje.
Autor statusa Odnos koji navodi koji korisnik portala je povezan sa statusom i komentarom statusa za ideju.
Moderira: Ime moderatora.
Moderirano Datum kada je ideja moderirana.
Komentar statusa Opcionalni komentar za razlog statusa ideje. Drugim rečima, kada je planirano da se primeni, zašto je odbijen, itd.
Smernice za komentare Opcija koja navodi kako treba da se rukuje komentarima o ideji.
 • Nasleđuje se: Koristiće se smernice nadređenog foruma ideja. To je podrazumevana postavka.
 • Otvoreno: Prosleđivanja svih korisnika, anonimnih i ovlašćenih, dozvoljena su i prikazuju se odmah.
 • Otvoreno za ovlašćene korisnike: Dozvoljena su samo prosleđivanja ovlašćenih korisnika i ona se prikazuju odmah.
 • Kontrolisano: Prosleđivanja svih korisnika, anonimnih ili ovlašćenih, dozvoljena su. Prosleđivanja se neće prikazivati dok ih ne odobri moderator.
 • Zatvoreno: Postojeća prosleđivanja se prikazuju, ali nova prosleđivanja nisu dozvoljena.
 • Nijedno: Prosleđivanja korisnika su onemogućena. Prosleđivanja se ne mogu praviti niti prikazati.
Glasovi „za“ Broj pozitivnih glasova koje je primila ideja.
Glasovi „protiv“ Broj negativnih glasova koje je primila ideja.
Zbir glasova Broj pozitivnih glasova minus broj negativnih glasova.
Ukupan broj glasova Broj pozitivnih glasova plus broj negativnih glasova.
Komentari ideje Odnos koji navodi sve komentare povezane sa idejom.
Glasovi za ideju Odnos koji navodi sve glasove povezane sa idejom.

Omogućavanje glasanja iz razloga statusa

Podrazumevano, ideja je omogućena za glasanje samo kada je razlog statusa podešen na Novo. Ako želite da omogućite glasanje za ideju iz drugih razloga statusa, morate da kreirate podešavanje lokacije Ideas/EnableVotingForStatusReasons i da podesite njenu vrednost na željene vrednosti razloga statusa zahteva.

Na primer, recimo da želite da omogućite glasanje za razloge statusa Novo, Prihvaćeno i Odbačeno. Morate da kreirate podešavanje lokacije i da podesite njenu vrednost kao:

 • Ime: Ideas/EnableVotingForStatusReasons

 • Vrednost: 1;100000000;100000002

Napomena

 • Ako su sve vrednosti u podešavanju lokacije pogrešne, glasanje će biti onemogućeno bez obzira na razlog statusa.
 • Ako ovo podešavanje lokacije ne postoji, ideja će biti omogućena za glasanje samo kada je razlog statusa podešen na Novo.

Da biste dobili vrednosti razloga statusa:

 1. Prijavite se u Dynamics 365 portale.

 2. Idite na Podešavanja > Prilagođavanje > Prilagodi sistem.

 3. U dijalogu prilagođavanja, idite na stavku Komponente > Entiteti > Ideja u levom oknu za navigaciju.

 4. Razvijte tabelu Ideja i izaberite opciju Polja.

 5. Na listi izaberite polje statuscode i otvorite ga u uređivaču polja.

 6. U okviru odeljka Tip, otvorite statuse da biste videli njihove vrednosti.

Omogućavanje automatskog popunjavanja za ideje

Prilikom kreiranja nove ideje, možda postoji scenario gde već postoji slična ideja. Kao administrator, možete da konfigurišite portal da prikazuje spisak sličnih ideja kada korisnik portala pokuša da kreira novu ideju. Na taj način izbegavate dupliranje ideja. Da biste omogućili da portal prikaže listu sličnih ideja prilikom kreiranja nove ideje, morate da kreirate podešavanje lokacije Ideas/EnableAutoComplete i podesite njenu vrednost na Tačno.

Automatsko popunjavanje ideja.

Upravljajte komentarima ideja

Za korisnike, pod uslovom da su prilagođavanja portala uvezena u Microsoft Dataverse okruženje, zapisima komentara ideja može da se upravlja na kartici Zajednica.

Atributi komentara o ideji i relacije

Tabela u nastavku objašnjava standardne atribute i relacije tabele komentara o ideji.

+Ime Opis
+Ime Ime za komentar o ideji.
Ideja Ideja kojoj pripada komentar.
Sadržaj Sadržaj komentara u HTML formatu.
Objavljeno na vebu Da li je komentar vidljiv na veb-lokaciji.
Ime autora Tekst koji naznačava ime korisnika koji je prosledio komentar.
E-adresa autora Tekst koji naznačava e-poštu korisnika koji je prosledio komentar.
Autor Odnos koji navodi koji korisnik portala je povezan sa komentarom.
Objavljeno: Datum i vreme kada je komentar kreiran.

Upravljajte glasovima za ideje

Za korisnike, pod uslovom da su prilagođavanja portala uvezena u Microsoft Dataverse okruženje, zapisima glasanja za ideje može da se upravlja na kartici Zajednica.

Atributi glasova za ideju i relacije

Tabela u nastavku objašnjava standardne atribute i relacije tabele glasova za ideju.

+Ime Opis
Vrednost Ceo broj predstavljanja vrednost glasova.
Naziv Naslov za glasove.
Ideja Ideja kojoj pripada glas.
Ime glasača Tekst koji naznačava ime korisnika koji je prosledio glas.
E-adresa glasača Tekst koji naznačava e-poštu korisnika koji je prosledio glas.
Glasač Odnos koji navodi koji korisnik portala je povezan sa glasom.
Prosleđeno: Datum i vreme kada je glas kreiran.

Pogledajte i ovo

Upravljanje temama foruma
Kreiranje poruka foruma na portalu
Kontrolisanje foruma
Pretplatite se na obaveštenja
Omogućavanje moderacije sadržaja za ideje