Ta bort en domän

Läs frågor och svar om domäner om du inte hittar det du letar efter.

Tar du bort domänen eftersom du vill lägga till den i en annan Microsoft 365-prenumerationsplan? Eller vill du avbryta din prenumeration? Du kan ändra ditt abonnemang eller din prenumeration eller avbryta prenumerationen.

Tips

Om du behöver hjälp med stegen i det här avsnittet kan du överväga jobba med en Microsoft småföretagsspecialist. Med Business Assist får du och dina anställda tillgång dygnet runt till småföretagsspecialister när du utökar din verksamhet, från registrering till daglig användning.

Steg 1: Flytta användare till en annan domän

Flytta användare

 1. Välj Användare>Aktiva användare.

 2. Markera rutorna bredvid namnen på alla användare som du vill flytta.

 3. Överst på sidan och välj sedan Ändra domäner.

 4. I fönstret Ändra domäner väljer du en annan domän.

Du måste även göra detta för dig själv om du använder den domän som du vill ta bort. När du redigerar domänen för ditt konto måste du logga ut och logga in igen med den nya domänen du har valt.

Flytta dig själv

 1. Gå till Användare>Aktiva användare och välj ditt konto i listan.

 2. På fliken Konto väljer du Hantera användarnamn och sedan en annan domän.

 3. Längst upp väljer du ditt kontonamn och sedan Logga ut.

 4. Logga in med den nya domänen och samma lösenord.

Du kan också använda PowerShell för att flytta användare till en annan domän. Se Set-MsolUserPrincipalName för mer information. Om du vill ange standarddomänen använder du Set-MsolDomain.

Steg 2: Flytta användare till en annan domän

 1. I administrationscentret går du till sidan Grupper>grupper .
 1. I administrationscentret går du till sidan Grupper>grupper .
 1. Välj gruppnamnet och välj sedan Redigera på fliken Allmänt under Email adress, Primär.

 2. Använd listrutan för att välja en annan domän.

 3. Välj Spara och sedan Stäng. Upprepa proceduren för alla grupper eller distributionslistor som är kopplade till den domän som du försöker ta bort.

Steg 3: Ta bort den gamla domänen

Obs!

Om du tar bort en anpassad domän kan du läsa ta bort en anpassad domän innan du fortsätter.

 1. I administrationscentret går du till sidanInställningsdomäner>.
 1. I administrationscentret går du till sidan Konfigurera>domäner .
 1. På sidan Domäner väljer du den domän som du vill ta bort.

 2. I den högra rutan väljer du Ta bort.

 3. Följ eventuella ytterligare frågor och välj sedan Stäng.

Ta bort en anpassad domän

Om du avbryter prenumerationen och använder en anpassad domän finns det några extra steg som du måste utföra innan du kan avbryta prenumerationen.

Ändra domänens namnserverposter (om det behövs)

Om du har konfigurerat en anpassad domän har du lagt till DNS-poster så att domänen fungerar med Microsoft 365-tjänster. Innan du tar bort domänen behöver du uppdatera DNS-posterna, exempelvis domänens MX-post hos DNS-värden.

Ändra till exempel MX-posten hos din DNS-värd. E-post som skickas till din domän kommer inte längre till din Microsoft-adress och skickas istället till din nya e-postleverantör. (En MX-post bestämmer vart e-post för domänen skickas.)

 • Om dina namnserverposter (NS) pekar på Office 365-namnservrar kommer ändringar i MX-posten inte att börja gälla förrän du ändrar dina NS-poster så att de pekar på din nya DNS-värd (se Steg 2).

 • Innan du uppdaterar MX-posten bör du meddela användarna vilket datum du kommer att byta deras e-post. Meddela också vilken ny e-postleverantör du tänker använda. Om användarna vill flytta sin befintliga Microsoft-e-post till den nya leverantören måste de gå igenom några extra steg.

 • Den dag du ändrar MX-posten ser du till att spara dina data och avinstallera Office om det behövs.

Uppdatera domänens MX-post och andra DNS-poster (om du använder en egen domän)

Om du bytte dina namnserverposter (NS) till Microsoft 365 när du konfigurerade din domän måste du konfigurera eller uppdatera MX-posten och andra DNS-poster hos den DNS-värd du tänker använda, och sedan ändra NS-posten till den DNS-värden.

Om du inte bytte NS-poster när du konfigurerade din domän kommer din e-post direkt att börja skickas till den nya adressen när du ändrar MX-posten.

Information om hur du ändrar dina NS-poster finns i Ändra namnservrar för att konfigurera Microsoft 365 med valfri domänregistrator.

Hur länge dröjer det innan en domän tas bort?

Det kan ta så lite som fem minuter för Microsoft 365 att ta bort en domän om den inte refereras på många platser, till exempel säkerhetsgrupper, distributionslistor, användare, alias, delade postlådor, resurspostlådor och Microsoft 365-grupper. Om det finns många referenser till domänen kan det ta flera timmar (ett dygn) innan domänen tas bort.

Om du har hundratals eller tusentals användare använder du PowerShell och letar upp alla användare och flyttar dem till en annan domän. Annars kan det hända att några användare missas i gränssnittet och när du sedan försöker ta bort domänen så går det inte och du kommer inte att veta varför. Mer information finns i Set-MsolUserPrincipalName. Om du vill ange standarddomänen använder du Set-MsolDomain.

Behöver du fortfarande hjälp?

Obs!

Du kan inte ta bort domänen ".onmicrosoft.com" från ditt konto. När du tar bort en domän återgår användarkonton till adressen ".onmicrosoft.com" som primär SMTP/UserprincipalName.

Fungerar det fortfarande inte? Domänen kan behöva tas bort manuellt. Ring oss så kan vi hjälpa dig med det!

Obs!

Du kan inte ta bort domänen ".partner.onmschina.cn" från ditt konto. När du tar bort en domän återgår användarkonton till adressen ".partner.onmschina.cn" som primär SMTP/UserprincipalName.

Fungerar det fortfarande inte? Domänen kan behöva tas bort manuellt. Ring oss så kan vi hjälpa dig med det!

Domänens vanliga frågor och svar (artikel)

Växla till ett annat Microsoft 365 för företag-abonnemang (artikel)

Avbryta din prenumeration (artikel)