Share via


Ändra den anslutna CRM-kontakten

Du kan ansluta din Copilot for Sales-kontakt till en annan CRM-kontakt om du anslöt en Copilot for Sales-kontakt till fel bland flera kontakter i CRM-systemet.

 1. Öppna kontaktrutan Copilot for Sales och markera den kontakt som du vill ändra den anslutna CRM-kontakten för.

 2. Välj Anslut en annan post.

  Skärmbild på Anslut en annan post.

 3. Välj tabellen Välj kontakt.

  Skärmbild med flera matchningar för en CRM-kontakt.

 4. Välj en av de föreslagna kontakterna eller välj Skapa en ny kontakt om du vill skapa en ny.

  Skärmbild som visar välj en CRM att ansluta.

  Om du inte ansluter till en annan CRM-kontakt behåller Copilot for Sales den befintliga anslutningen.