Skapa en rapport inför mötet med Copilot i Microsoft Word (förhandsversion)

Viktigt

 • Detta är en förhandsversion.
 • Förhandsversion ska inte användas i produktion, och funktionerna kan vara begränsade. funktionerna är tillgängliga före den officiella publiceringen så att kunderna kan få tillgång tidigare och ge oss feedback.

[Denna artikel är en förhandsversion av dokumentationen och kan komma att ändras.]

Säljare använder sig av Microsoft Word för att utföra dagliga försäljningsuppgifter, till exempel förbereda sig för strategisk möten, skapa förslag och skriva kontrakt. Copilot i Microsoft Word hjälper säljare att skapa dokument snabbare genom att tillhandahålla relevant innehåll och rekommendationer. Genom att integrera Microsoft Copilot for Sales med Copilot i Microsoft Word kan säljarna skapa en detaljerad rapport inför mötet och dela den med teammedlemmarna.

Licenskrav

Microsoft Copilot for Sales premium

Förutsättningar

 • Du måste använda Microsoft Word integreringen på webben.

 • Du måste vara inloggad på Copilot for Sales och Microsoft Word med samma konto.

 • Du måste kontakta Microsoft Support för att aktivera Copilot i din organisation.

Språk som stöds

En lista över språk som stöds finns i Språk som stöds.

Region tillgänglighet

Den här funktionen är tillgänglig i alla regioner som Copilot for Sales stöds.

Skapa en rapport inför mötet

 1. I Microsoft Word, markera ikonen Gör utkast med Copilot eller tryck på Alt+I.

 2. Ange frågan följt av framåtriktad (/) och sökterm och välj sedan Försäljningsmöten om du vill välja ett möte.

  Skärmbild av ett markerat försäljningsmöte på menyn.

  Endast möten som uppfyller villkoren visas.

 3. Välj lämpligt möte och välj sedan Generera.

  Skärmbild av en markerad mötesrapport som genererats innan mötet.

Rapporten skapas med den information som anges i rapportformatet.

Villkor för att möten ska visas

 • Mötet inträffar inom de kommande 30 dagarna.

 • Mötena ska ha minst en extern deltagare.

 • Mötesinbjudningen inkluderar användaren som en obligatorisk eller som ej obligatorisk deltagare.

 • Mötet har minst en extern deltagare som matchas med en kontakt i CRM.

Rapportformat

Innehållet i rapporten genereras med hjälp av det valda mötet och affärsmöjligheten som den har sparats i. Om mötet inte sparas i CRM skapas begränsat innehåll för rapporten. Rapporten inför mötet innehåller följande avsnitt:

 • Mötesdeltagare: Visar deltagarnas namn, befattning och roll i affärsmöjligheten. Den visar också om deltagarna har accepterat inbjudan.

 • AffärsmöjlighetSammanfattning: Visar översikt och senaste aktivitet genererad av copilot.

 • Öppna uppgifter för affärsmöjligheten: Visar upp till tre öppna uppgifter för affärsmöjligheten. Uppgifter sorteras efter prioritet och förfallodatum (gammalt till nytt). Om en uppgift är förfallen anges den.

 • Senaste mötesinformation: Visar höjdpunkter och uppföljningsåtgärdsobjekt från det senaste mötet som är kopplat till affärsmöjligheten.

 • Sammanfattning av senaste e-postmeddelandet: Visar e-postsammanfattning av det senaste e-postmeddelandet som är kopplat till affärsmöjligheten.

 • Relaterade poster

  • Öppna affärsmöjligheter: Visar upp till tre extra öppna affärsmöjligheter från det senaste halvåret. Affärsmöjligheter sorteras efter stängningsdatum (gammalt till nytt).

  • Öppna ärenden: Visar upp till tre öppna ärenden för kontot. Ärenden sorteras efter prioritet och datum då de skapades.