Hantera användare och grupper i Azure Active Directory

Nybörjare
Säkerhetstekniker
Administratör
Azure
Azure Active Directory

Hantera användare och grupper i Azure Active Directory

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Lära dig skillnaden mellan Azure AD och Windows Server Active Directory
  • Förstå klientorganisationer, prenumerationer och användare
  • Skapa en ny Azure Active Directory
  • Lägga till användare och grupper i Azure AD
  • Hantera roller i Azure AD
  • Lära dig att skapa en hybridlösning för identiteter i Azure AD Connect

Förutsättningar

  • Grundläggande förståelse för identitets- och rollbaserad åtkomstkontroll
  • Kunskap om att använda Azure-portalen