AZ-104: Övervaka och säkerhetskopiera Azure-resurser

Nybörjare
Administrator
Azure
Azure Backup
Azure Monitor
Azure Site Recovery
Azure Virtual Machines

Lär dig hur du övervakar resurser med Azure Monitor och implementerar säkerhetskopiering och återställning i Azure.

Här är utbildningsvägarna i AZ-104 Azure-administratörsserien:

Trofén för utbildningsvägen AZ-104 Övervaka och säkerhetskopiera Azure-resurser.

AZ-104: Övervaka och säkerhetskopiera Azure-resurser

Moduler i den här utbildningsvägen

Lär dig hur du konfigurerar principer för säkerhetskopiering och återställning som uppfyller företagets regelbehov.

Lär dig hur du konfigurerar säkerhetskopieringar av virtuella datorer, inklusive återställningsåtgärder.

Lär dig hur du konfigurerar Azure Monitor, inklusive att köra frågor mot Azure Monitor-aktivitetsloggen.

Du får lära dig hur du konfigurerar Log Analytics, inklusive strukturering av frågor.

Du lär dig hur du konfigurerar Network Watcher och felsöker vanliga nätverksproblem.

Hantera incidenter och aktiviteter i din infrastruktur via aviseringsfunktioner i Azure Monitor.

Använd Azure Monitor-loggar till att extrahera värdefull information om din infrastruktur från loggdata.

Lär dig hur du övervakar dina virtuella Azure-datorer med hjälp av Azure Monitor för att samla in och analysera vm-värd- och klientmått och loggar.