Generera och visa en systemrapport

Den här artikeln beskriver hur du genererar och visar en systemrapport i Behörighetshantering.

Generera en systemrapport

 1. På startsidan Behörighetshantering väljer du fliken Rapporter och väljer sedan underfliken Systemrapporter . Underfliken Systemrapporter visar följande alternativ i tabellen Rapporter :

  • Rapportnamn: Namnet på rapporten.
  • Kategori: Typ av rapport: Behörighet.
  • Auktoriseringssystem: Auktoriseringssystemaktiviteten i rapporten: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure (Azure) och Google Cloud Platform (GCP).
  • Format: Det format som rapporten är tillgänglig i: kommaavgränsat värdeformat (CSV), portabelt dokumentformat (PDF) eller XLSX-format (Microsoft Excel Open XML-kalkylblad).
 2. Leta reda på den rapport du vill ha i kolumnen Rapportnamn och välj sedan nedåtpilen till höger om rapportnamnet för att ladda ned rapporten.

  Eller på ellipsmenyn (...) väljer du Ladda ned.

  Följande meddelande visas: Har startats för att generera rapporten på begäran.

  Anteckning

  Om du väljer ett auktoriseringssystem innehåller rapporten en sammanfattning. Om du väljer fler än ett auktoriseringssystem innehåller rapporten ingen sammanfattning.

 3. Om du vill uppdatera listan över rapporter väljer du Läs in igen.

Sök efter en systemrapport

 1. På underfliken Systemrapporter väljer du Sök.

 2. I rutan Sök anger du namnet på den rapport som du vill använda.

  Underfliken Systemrapporter visar en lista över rapporter som matchar dina sökvillkor.

 3. Välj en rapport i kolumnen Rapportnamn .

 4. Om du vill ladda ned en rapport väljer du nedåtpilen till höger om rapportnamnet, eller på ellipsmenyn (...) väljer du Ladda ned.

 5. Om du vill uppdatera listan över rapporter väljer du Läs in igen.

Nästa steg