Azure Kubernetes Service (AKS)

Med AKS kan du snabbt distribuera ett produktionsklart Kubernetes-kluster i Azure. Lär dig hur du använder AKS med de här snabbstarterna, självstudierna och exemplen.

Distribuera ett AKS-kluster på fem minuter

Snabbstart