Dokumentation för Azure Maps

Microsoft Azure Maps ger utvecklare från alla branscher med kraftfulla geospatiala funktioner. De geospatiala funktionerna är fullpackade med de senaste mappningsdata. Azure Maps finns tillgängligt för både webbprogram och mobila program. Azure Maps är en Azure One-API-kompatibel uppsättning av REST-API:er. Följande är bara en översikt på hög nivå över de tjänster som Azure Maps erbjuder – Kartor, Search, Routing, Traffic, Weather, Time Zones, Geolocation, Geofencing, Map Data, Creator och Spatial Operations. Webb- och Android-SDK:erna gör utveckling över flera medier enkel, flexibel och portabel.

Utveckla med iOS SDK

Snabbstart

Instruktioner

Utveckla med tjänsten Elevation

Instruktioner

Referens

Rumslig analys med Power BI

Instruktioner

Azure Maps i Power Apps

Instruktioner