Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure

Beprövad vägledning och metodtips som hjälper dig att på ett säkert sätt implementera molnet och uppnå affärsresultat.

Utvärderingar

Planera din molnresa med utvärderingar som hjälper dig att mäta skillnaden mellan dina nuvarande tillstånds- och molnimplementeringsmål. Utvärderingsresultat ger en detaljerad teknisk vägledning som hjälper dig att nå dina mål.

Skapa dina kunskaper med Microsoft Learn-utbildning

Läs mer om Azure och Cloud Adoption Framework genom att slutföra de här utbildningsvägarna.

Hitta hjälp

Microsoft har dedikerade resurser som hjälper dig att avblockera din molnimplementeringsresa.

Varför Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure är rätt för ditt företag. https://aka.ms/adopt