Telefon nummerhantering för Slovenien

Använd tabellerna nedan för att hitta all relevant information om nummertillgänglighet, berättigande och begränsningar för telefonnummer i Slovakien.

Tillgänglighet för nummertyper och funktioner

Nummertyp Skicka SMS Ta emot SMS Ringa samtal Ta emot samtal
Alfanumeriskt avsändar-ID* Allmän tillgänglighet - - -

* Se sidan SMS-begrepp för mål som stöds för den här tjänsten.

Prenumerationsberättigande

Om du vill skaffa ett telefonnummer måste du ha en betald Azure-prenumeration. Telefon nummer kan inte hämtas med kostnadsfria Azure-krediter. På grund av regelskäl är telefonnummertillgänglighet beroende av faktureringsplatsen för din Azure-prenumeration.

Mer information om berättigade prenumerationstyper finns på följande sätt:

Nummertyp Berättigad Azure-avtalstyp
Alfanumeriskt avsändar-ID Modernt kundavtal (fältledd och kundledd), modernt partneravtal (CSP), företagsavtal, betala per användning

Faktureringsplatser för Azure-prenumerationer där slovenska telefonnummer är tillgängliga

Land/region
Slovenien

Hitta information om andra länder/regioner

Använd den nedrullningsbara menyn för att kontrollera tillgängligheten för telefonnummer för andra länder

Nästa steg

Mer information om telefonialternativ för Azure Communication Services finns på följande sidor: